Normalspur
 

 
Crossrail
 
BLS
 
OeBB
 
SBB
 
SOB
 
Thurbo
 

 

 
Schmalspur
 

 
RhB
 
SNB
 

 

 
Bilderbögen
 

 
Herbst 2005 (RhB)
 
Sommer 2000
 
Winter 1999